Spelregleringen: Svenska spellicenser

Det är tänkt att den svenska spelmarknaden ska regleras och ett licenssystem ska träda i kraft 1 januari 2019. Samma datum byter även Lotteriinspektionen namn till Spelmyndigheten. Idag, den 1 augusti 2018, börjar Lotteriinspektionen att ta emot ansökningar från spelbolag som vill söka licens.

Vad det innebär i praktiken är att de spelbolag som vill erbjuda spel på nätet för svenska kunder behöver lämna in ansökan för de spel de vill erbjuda. De behöver sedan följa det regelverk som den nya Spelmyndigheten presenterar och står under tillsyn av myndigheten.

Utöver licensavgifter och tillsynsavgifter kommer spelbolagen att betala 18 procent av spelöverskottet i skatt.

För spelarna innebär det en ny möjlighet vid konflikt med ett spelbolag, då det kommer att gå att kontakta Spelmyndigheten om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad. Myndigheten kommer sedan att kunna utreda om spelbolaget har gjort rätt.

Den nya spellagen med licenssystemet innehåller även regleringar om att betalningar till spelbolag som inte är licenserade ska blockeras, liknande de lagar som Norge redan har. Så de svenska bankerna kommer att åläggas att hindra transaktioner till de spelbolag som inte har svensk licens.

Bortsett från skatterna, så är det uttalat att målet med regleringen är skydd för konsumenterna. Detta ska ske genom att spelbolagen måste skydda spelarna från överdrivet spelande. De måste följa spelarnas spelbeteende och agera vid problem med överdrivet spelande. Spelbolagen måste erbjuda möjligheter för spelaren att stänga av sig själv från spel och alla spe måste ha en ”panikknapp” för att omedelbart stänga av sig själv. Utöver detta så kommer även Spelmyndigheten att administrera att nationellt register där spelare kan stänga av sig själv tillfälligt eller permanent för alla spelbolag. Det är sedan spelbolagens ansvar att se till att en spelare som stängt av sig själv i det nationella registret inte tillåts att spela.

Spelregleringen innehåller även regler om måttfullhet i marknadsföringen. Marknadsföring får inte riktas till personer under 18 år eller de som stängt av sig själva från spel. Det lär komma fler direktiv gällande marknadsföringen närmare införandet av licenssystemet och det bör påverka den stora mängd reklam från spelbolag som återfinns i de kommersiella tv-kanalerna.

Som jämförelse så har reglerna i Storbritannien skärpts så att ingen vilseledande reklam får ske och reklam får inte rikta sig till unga. Reklamen får heller inte innehålla personer om är, eller ser ut att vara, under 25 år i Storbritannien. Det innebar till exempel att ett spelbolag tvingades sluta använda Neymar i sin marknadsföring i landet 2015, då han ”bara” var 23 år vid tillfället.

Den kanske största förändringen för svenska spelare kommer dock att bli de nya reglerna gällande bonusar. Spelbolagen kommer att tillåtas att erbjuda en bonus till spelare, i samband med att de öppnar kontot, eller det första speltillfället för befintliga spelare. Sedan får de inte erbjuda ytterligare bonusar till spelaren. Spelaren kan dock ta del av de bonusar som de andra spelbolagen erbjuder i samband med att de öppnar konto, så våran guide till riskfria pengar när man tar del av öppningsbonusar är fortfarande tillämplig.

Lämna ett svar

Din e-post kommer inte att visas. Nödvändiga fält är markerade *

*